آوریل 19, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه: ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه

با عنوان : ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته فلسفه

عنوان :

ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

تحقیق حاضر به بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب پرداخته است. البته سكولاریزم را به دلیل كثیر الاضلاع بودن ، می توان از ابعاد مختلفی تحلیل و بررسی كرد . سكولاریزم دارای جنبه ها و ابعاد مختلفی است، جنبه معرفتی كه در نفی عوامل بیرون از پدیده های طبیعی یا تاریخی و در تأكید بر تحول بی وقفه تاریخ تبلور می یابد و جنبه نهایی كه در تلقی نهاد دین به عنوان نهاد خصوصی بروز می یابد و جنبه سیاسی كه در جدایی دین از سیاست نمود پیدا می كند. بدیهی است كه هر كدام از این جنبه ها دارای اشكال و مناسباتی با واقعیتهای تاریخی پیرامون آن می باشند. در تمامی تعاریفی كه از سكولاریزم می شود یك عنصر كه تقریباً می توان گفت فرعی ترین عنصر سكولاریزم است ، به نحو مشترك یافت می شود. این عنصر عبارت است از جدایی دین از دولت یا به تعبیر خود غربی ها جدایی church از state . جدایی دین از دولت كه به منزله سمبل سكولاریزم گرفته می شود، البته یكی از نتایج فرعی سكولاریزم است اما چون ملموس ترین، بارزترین و آشكارترین نتیجة آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده می شود. اما توقف كردن بر این عنصر و خاتمه دادن امر به اینجا البته گمراه كننده است. باید قدری به عقب برگشت و ریشه های تاریخی و فلسفی سكولاریزم را دید چون بدون این كار نمی توان فهمید كه در تاریخ مدرن غرب چه اتفاق عظیمی افتاده است.

در تحقیق كنونی تمام سعی و تلاش بر این است كه فرهنگ سكولاریزم جدید از منظر مسیحیت تبیین گردد. اینكه مسیحیت بستر ایجاد فرهنگ سكولار جدید غرب بوده است یا نه ، ادعایی است كه نیازمند تحقیق بسیار جدی است كه قطعاً تبیین و توجیه آن فراتر از یك تحقیق مقدماتی و جانبی است كه قصد نگارنده نیز از چنین تحقیقی صرفاً بیان تمهیدی است كه در این زمینه صورت گرفته است.

از این رو در راستای انجام تحقیق سعی شده است كه به پدیده سكولاریزم و فرهنگ سكولار صرفاً در چارچوب فرهنگ مسیحی پرداخته شود. بدیهی است كه فرهنگ مسیحی نیز حوزه یا حیطه خاصی را در بر نمی گیرد بلكه باید در فرایند تاریخی به آن نگریسته شود. در هر دوره ای از تاریخ غرب، این فرهنگ مسیحی است كه به حیات خود ادامه می دهد و در هر دوره ای به شكل جدیدی ظاهر می شود لذا به این سبب است كه می توان از فرهنگ سكولار در بستر فرهنگ مسیحی سخن گفت.

در این روند با دو دسته از عوامل ظهور و رشد مواجه ایم ، یك دسته عوامل درونی است كه در فرهنگ مسیحی قرون وسطی به منزله زمینه ای مستعد ، سكولاریزم را در خود بارور ساخته است و یك دسته عوامل بیرونی ، كه همان شرایط فرهنگی ـ سیاسی خاص یعنی رنسانس ، نهضت اصلاح دین و عصر روشنگری است كه در باروری فرهنگ سكولار موثر بوده اند .

هدف از انجام چنین مطالعه ای ، بررسی این مسأله است كه مبانی فرهنگ جدید سكولار دركجاست و فرهنگ مسیحی تا چه اندازه درآن تاثیر داشته است ؟ و اگر تاثیر داشته ، روند این تاثیر چگونه بوده است ؟ كاری كه در این زمینه صورت گرفت عمدتا بر اساس یك كتاب مهم انگلیسی تحت عنوان «مبانی دینی فرهنگ سكولار جدید «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نویسنده این كتاب ، پروفسور ویلیس . بی . گلوور Willis. B. Glover استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه مرسر[1]است وی بحران كنونی جهان غرب را بحران هویت و عدم اعتماد و ایمان و بی اعتقادی به ارزشهای انسانی می داند . هدف وی از نوشتن چنین كتابی ، حل تناقضاتی است كه بین شعبات مسیحی و الحادی در سنت عمومی غرب وجود دارد . در این فرایند ، او تاكید می كند كه تداوم تاریخی اومانیسم مدرن با ایمان مسیحی در كار است . وی در مباحث این كتاب بررسی می كند كه نفوذ مذهب در آنچه كه گهگاهی اومانیسم مدرن سكولار نامیده می شود ، نادیده گرفته شده است .لذا با بررسی نمودن اعصار مختلف تاریخ غرب ، سعی می كند كه رابطه اومانیسم و مسیحیت را تبیین كند .

در تحقیق حاضر نیز با الهام گرفتن از مباحث كتاب فوق كه در تبیین ریشه های سنتی دینی فرهنگ سكولار در اعصار مختلف تاریخ غرب است ، سعی شده است كه این مساله از منظر مسیحی ـ غربی بررسی شود . در راستای انجام مطالعه و تحقیق ، موانع و محدودیتهایی نیز وجود داشته است. زیرا از آنجائی كه تحقیق كنونی، سكولاریزم را در فرهنگ مسیحی – غربی توصیف نموده منابعی كه در این زمینه وجود داشته است بصورتی مدون و قابل توجه باشند، در دسترس نبوده است. اگر هم بوده، تنها به برخی از وجوه آن پرداخته است. خصوصا فقدان چنین منابعی به زبان فارسی ، محدودیتهای زیادی را در برداشته است . كارهایی كه در زمینه فرهنگ سكولار به زبان فارسی صورت گرفته تنها به برخی از جنبه ها ، نظیر تاثیر فرهنگ سكولار در اندیشه ایرانی و یا تاثیر این فرهنگ در جهان اسلام پرداخته است . لذا چنین منابعی برای تحقیق كنونی چندان موثر نیفتاد .

روشی كه نگارنده در رساله كنونی از آن استفاده كرده ، روش توصیفی ـ تحلیلی است . بدین صورت كه با توصیف زمنیه های فرهنگ مسیحی در ادوار مختلف به تبیین و تحلیل فرهنگ سكولار در این ادوار تاریخی پرداخته شده است . در روش گرد آوری اطلاعات نیز ، از روش كتابخانه ای طی مراحل فیش برداری ، استفاده گردید .

تعریف اصطلاحات مهم

1- سكولار، سكولاریزم و سكولاریزاسیون (secular, secularism, secularization):

سكولار به كسی می گویند كه علاقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی ندارد و نهاد سكولار، نهادی است كه بدون ملاحظه نسبت به هر گونه اندیشه دینی و مذهبی، تمام توجه خود را مصروف اهداف این جهانی و دنیوی می كند. در مورد دو اصطلاح سكولاریزم و سكولاریزاسیون نیز در فصل اول توضیحات لازم ارائه شده است.

2- فرهنگ مسیحی : (christian calture)

مقصود از فرهنگ مسیحی، فرهنگی است كه در بستر آیین مسیحیت شكوفا شده و در بستر مفسران آن رشد و توسعه یافت. این فرهنگ كه با تحول مسیحیت نیز متحول گشت، افزون بر هزارسال بر غرب چیرگی داشت و هرگز مفادی واحد ارائه نكرد و افت و خیزهایی داشت كه گزارش تفصیلی آن در حوصله این نوشتار نیست.

3- كتاب مقدس: (the bible)

كتاب مقدس، عنوان مجموعه ای از نوشته های كوچك و بزرگ است كه مسیحیان همه و یهودیان بخشی از آن را كتاب مقدس خود می دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی و بیش تر زبان های اروپایی، بایبل (bible) و یا كلمه های هم خانواده آن است كه از واژه یونانی biblia به معنای «كتاب ها» گرفته شده است.

4- رنسانس : (renassnance)

مقصود از رنسانس یا عصر نوزایی، عصری است كه مربوط به سده های چهارده، پانزده و شانزده میلادی است. در این عصر، آرمان انسان، بازگشت به دوران طلایی فرهنگ یونان و روم باستان و احیای فرهنگ كلاسیك آن اعصار می باشد.

5- اومانیسم : (humanism)

مقصود از اومانیسم ، مكتب اصالت بشر یا انسانگرایی است كه طبق آن اندیشه خدامحوری به اندیشه انسان محوری تبدیل می شود و طبق آن انسان می كوشد كه خود معنای زندگی اش را بفهمد.

6- آیین كاتولیك: (doctrin of catholic)

مقصود آیینی است كه در تمام دوران قرون وسطی، كلیسا طبق آن بر آداب و اعمال دینی مردم اعمال نفوذ می نمود. در آئین كاتولیك ، مرجعیت نهایی ، پاپ و كلیسا است.

7- آئین پروتستان : (doctrin of protestant)

آئین پروتستان چنانكه از واژه پروتستان ( = معترض ) بر می آید ، درباره برخی از اصول و آموزه های اساسی الهیات مسیحی از جمله آموزه بخشایش گناهان ، پذیرش توبه ، دكترین تمایز و برتری روحانیون كلیسا، آموزة دو شمشیر و … با آئین كاتولیك اختلاف دارد. و بطور كلی نسبت به اعمال كلیسای كاتولیك معترض می باشد. این آئین به عنوان یك جنبش دینی در درون مسیحیت ظهور كرد و به آیینی جدید تبدیل شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :87

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=144643]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com