تحقیق رایگان با موضوع مکانیابی، ژئومورفولوژی، مورفولوژی، مکان یابی

دانلود پایان نامه

فیزیکی مواد زاید جامد انجام شده است. در این شهرها معمولاً اجزاء به ۶ دسته کاغذ، کارتن و مقوا، پلاستیک، فلزات، شیشه، مواد فسادپذیر، مواد متفرقه و غیره تقسیم شده اند (مجله شهرداری ها، ۱۳۸۵ :۲۲).
در ایران از زمان تصویب قانون بلدیه (۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری)، نظافت شهری به عهده شهرداری گذاشته شد و این وظیفه در قوانین بعدی نیز استمرار پیدا کرد. بر اساس قانون شهرداری (مصوب ۱۳۴۴) موارد زیر در زمینه نظافت شهری به عهده شهرداری ها گذاشته شد.
نظافت، نگهداری و تسطیح معابر، نظافت و نگهداری فاضلاب، نظافت و نگهداری انبارهای عمومی، نظافت و نگهداری مجاری آب ها، تعیین محل های مخصوص زباله، مراقبت در امور بهداشتی، تاسیس مراکز درمانی، جلوگیری از شیوع امراض، جلوگیری از صنایع مزاحم، ایجاد رختشوی خانه و آبریزگاه، ایجاد حمام عمومی، رعایت شرایط بهداشتی در کارخانه ها، رعایت پاکیزگی در گرمابه ها و اقدامات مختلف برای نظافت و زیبایی شهر. اگرچه به مرور زمان انجام بعضی از وظایف نام برده به عهده وزارت خانه ها و سازمان های دیگر گذاشته شد. ولی جمع اوری، حمل و نقل و دفع انواع مواد زاید جامد شهری و نظافت معابر و فضاهای عمومی (نظیر بوستان های شهری) هم چنان به عهده شهرداری ها باقی مانده است (ریاحی،۱۳۸۱ :۱۸).
۲-۸.ساماندهی
تولید، جمع آوری، حمل و نقل زباله و تمام شیوه های دفع زباله باید به صورت درست طراحی، برنامه ریزی و تصمیم گیری شوند که کلیه این موضوعات در حیطه کار ساماندهی است که باید با کمک برنامه ریزی و مدیریت درست تمام این مواد را ساماندهی کرد تا به نتیجه مطلوب برسیم (سعیدنیا، ۱۳۷۸ :۶۱).
۲-۸-۱. سیستم ساماندهی زباله در ایران
مسئولیت ساماندهی مواد زاید جامد (زباله) شهری در ایران به عهده شهرداری ها است. در اوایل دهه ۱۲۹۰، شهرداری در نقاط مختلف کشور ایجاد شدند و به ارایه خدمات پرداختند. علیرغم اینکه حدود ۹۰ سال از ارایه خدمات شهری در شهرداری ایران می گذرد ولی هنوز هم در بسیاری از شهرداری های ایران از روشهای ابتدایی برای جمع آوری زباله ها استفاده می شود و در هیچ یک از شهرهای کشور هنوز هم سیستم ساماندهی مواد زاید به فرم کامل و سیستماتیک وجود ندارد. در اکثر شهرها فقط زمینه جمع آوری و حمل و نقل مواد به بیرون از شهرها اقداماتی انجام شده است ولی سایر عناصر سیستم ساماندهی زباله فراموش شده اند(مدیریت خدمات شهری، ۱۳۸۸ :۴۰).
به طور کلی مشکلات ساماندهی مواد زاید شهری در کشور را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
۱. عدم نگرش علمی به موضوع زباله های شهری.
۲. عدم اقدام برای بکارگیری سیستم های مدرن مدیریت مواد زاید جامد شهری.
۳. فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع مدیریتی فعلی.
۴. عدم توجه به نیروهای متخصص و کارا.
۵. استفاده از نیروهای غیر متخصص بویژه در سطح برنامه ریزی و طراحی.
۶. تکیه بر استفاده از نیروی انسانی به جای ماشین آلات.
۷. عملکرد پایین و غیر بهداشتی بودن اغلب روش های مورد عمل.
۸. تلنبار کردن زباله در زمین های اطراف شهرها و در بعضی از موارد تخلیه آنها در حاشیه رودخانهها.
۹. عدم تمایز بین مواد زاید خطرناک و سایر مواد زاید شهری و جمع آوری و حمل و دفع آنها بصورت یکسان و با هم.
۱۰. عدم وجود برنامه های پردازش و بازیافت رسمی و قانونی و در عوض انجام دادن بازیافت های غیر قانونی و کاملاً غیر بهداشتی (بهجت، ۱۳۸۴ : ۱۵).
در ایران بافت شهرها طوری است که بسادگی نمی توان بین کاربری های مختلف، یک مرز معینی را مشخص کرد. در وضعیت فعلی مامورین و مسئولان، کلیه مواد زاید تولید شده در محدوده شهری را جمع آوری و به محل زباله منتقل می کنند.
سیستم های مدیریت مواد زاید جامد شامل، موارد مالی راه اندازی، مدیریت وسایل و تجهیزات کلی، گزارش دهی، محاسبه قیمت و بودجه اداره قراردادها، انتظامات و خطوط راهنما و روابط عمومی می باشند. در بیشتر شهرها مسئولیت مواد زاید جامد به عهده شهرداری و یا سازمان های تابعه آن می باشد (موسوی جعفر، ۱۳۸۲ :۷۳).
شناسایی و دسته بندی مشکلات مدیریت مواد زاید جامد لزوماً امری مشترک بین شهرهای مختلف نیست. بنابراین الگوبرداری از مشکلات شهرهای دیگر نه تنها ممکن است به شناسایی اولویت های اصلی کمک ننماید، بلکه مسایل و مشکلات غیر واقعی را پر رنگ جلوه دهد و به پیچیدگی آن بیفزاید. و در نهایت باعث اتلاف هزینه، زمان و عملکرد نیروی انسانی و حتی بی اعتمادی مردم نسبت به اقدامات شهرداری می گردد. مهمترین وظیفه در رابطه با شهرداری ها به عنوان نهاد مدیریت اجرایی پسماندهای شهری شناسایی مشکل و سیاستگذاری در سطح محلی است. در صورت نیاز، می توان برای مراحل بعدی (از انتخاب راه حل تا اجرای طرح) از پتانسیل بخش خصوصی (مشاوران و پیمانکاران) بهره گرفت.
خوشبختانه در سالهای اخیر سازمان های مختلفی برای بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد تشکیل شده است که می توان به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران و ستادهای مواد زاید جامد در برخی از شهرها اشاره نمود. سلسله مراتب ساماندهی مواد زاید جامد در اغلب شهرهای ایران بدین صورت است که مسئول خدمات شهری به عنوان یک زیر مجموعه شهردار هر منطقه فعالیت می کند و وظیفه اصلی آن ارایه خدمات مورد نیاز هر شهر از جمله جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله می باشد (تکدستان، ۱۳۸۴ :۲۵).
طبق قانون مدیریت پسماندها (اصل پنجاهم قانون اساسی) جمهوری اسلامی، پسماند ویژه به کلیه پسماندهایی اطلاق می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز آن بخش از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
کشورهای در حال توسعه در طی فرایند صنعتی شدن هر روز با حجم بیشتری از زباله های متنوع روبرو می شوند. این در حالی است که رشد سریع جمعیت و افزایش فعالیت های اقتصادی با فقدان آموزش در زمینه مدیریت جدید مواد زاید همراه بوده است.
در کشور ایران نیز بدلیل هزینه بر بودن دیگر روشهای مدیریتی و نیز فراهم بودن مکان های مناسب جهت دفن مواد زاید، دفن در زمین همواره جزء اولین گزینه ها در مدیریت موار زاید محسوب می شود. تاکنون محل خاصی برای این مهم در نظر گرفته نشده است و مواد زاید اغلب مشابه با سایر پسماندهای شهری دفن شده اند. اخیراً سازمان حفاظت محیط زیست کشور مطالعات مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه در تمام کشور را به مراکز پژوهشی واگذار کرده است(حافظی، ۱۳۹۱ : ۲).
۲-۹. مکانیابی دفن زباله
مکانیابی و یافتن محل مناسب برای دفن زباله یکی از مهم ترین بخش های سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری است و از طرف دیگر علم ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود که به منشاء و تحول اشکال زمین، فرآیندهای تشکیل آنها یا ترکیب مواد سازنده آن مربوط می شود ( محمودی،۱۳۸۱: ۵) در امر مکانیابی زیست محیطی نقش بسزایی دارد .چرا که عدم توجه به مطالعات ژئومورفولوژیکی در فرآیند برنامه ریزی شهر بخصوص در امر مکان یابی مشکلاتی مانند سیل گیری، یخبندان، نفوذ شیرابه در آب های زیر زمینی و آلودگی آب های سطحی، قرارگیری بر اراضی ناپایدار و بروز مشکلات ریزش، خزش و غیره را به دنبال دارد. هدف نهایی این معیارها یافتن مناسب ترین محلی است که کمترین اثرات سوء زیست محیطی را بر محیط اطراف منطقه دفن داشته باشد (۱صغری مقدم،۱۳۷۸: ۱۸). معیارها و عوامل متعددی در انتخاب محل مناسب دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود اهمیت خاصی برخوردارند و محدودیت هایی را در انتخاب محل ایجاد خواهند کرد (عبدلی،۱۳۷۹: ۱۸). از مهم ترین این معیارها، عوامل ژئومورفیک می باشند ( سنگ بستر، اراضی ناپایدار، خاک، گسل، شیب، ژئوهیدرولوژی و…). علاوه بر معیارهای ژئومورفولوژی عوامل مختلفی نظیر عمق آبهای زیر زمینی، وضعیت اقلیم، عوامل زیست محیطی، کاربری اراضی، شبکه جاده ها و … نیز در این زمینه دخالت داشته اند که در انتخاب مکان دفن زباله مفیدند (اصغری مقدم، ۱۳۷۸: ۲). شناخت مکانی که به عنوان دفن مواد زاید طبیعی و به طور خاص باید ژئومورفولوژی را در بر بگیرد.
۲-۱۰. هدف از مکانیابی دفن زباله
مکانیابی از مهمترین مراحل است زیرا مکانیابی مناسب می تواند بسیاری از مشکلات قابل پیش بینی در یک محل دفن را به شکل قابل توجهی مرتفع سازد. این مشکلات نه تنها جنبه های ژئومورفولوژی و زیست محیطی و اجتماعی، بلکه جنبه های اقتصادی نیز دارند (شمسایی فرد،۱۳۸۲ :۱۲ و حیدرزاده،۱۳۸۲ : ۲۰ ).
مکان یابی مناسب محل دفن یا مکان یابی صحیح موثرترین و مهمترین قدم برای ایجاد و توسعه یک برنامه رضایت بخش دفن است در صورت امکان محل دفن مواد زاید جامد شهری باید هنگام تهیه طرح جامع توسعه و عمران شهری تعیین و زمین آن خریداری گردد. در این راستا، بهره گیری از تحلیل سیستم های اطلاعات جغرافیایی با استفاده از نرم افزار متداول Arc View بسیار موثر می باشد و از آنجا که خروجی های چنین سیستم هایی بصورت تصویری و بر روی نقشه نمایان می گردد لذا تصورات، برداشت ها و استنتاجات ذهنی را به شدت تقویت نموده، موجب بهینه سازی تصمیمات می گردد (رضایی، ۱۳۸۶ : ۵).
۲-۱۱. اهمیت دفع بهداشتی مواد زاید شهری
اغلب مردم دوست ندارد از زباله یا مواد زاید، نگهداری کنند؛ زیرا نمی خواهند بخشی از محیط زندگی شان را اشیای بی مصرف اشغال کند. مواد زاید هر یک به تنهایی و یا در ترکیب با یک دیگر، عموماً مخل نظم و زیبایی محیط می باشند. از این رو سایر مردم تلاش می کنند که این مواد را از محیط زندگی خود دور نگه دارند.
اما آن چه جمع آوری و دفع زباله را به کاری ضروری و اجتناب ناپذیر بدل کرده، رعایت بهداشت است. بخش زیادی از مواد زاید شهری خصوصیاتی دارند که بنا بر آن خصوصیات، ماندنشان در محیط زندگی، سالم انسان و موجودات زنده را به خطر انداخته، موجب بروز مشکلاتی در محیط های انسانی می شوند. آلودگی هوا، خاک، آبهای سطحی و زیر زمینی، همچنین پدید آمدن محیطی مناسب برای زندگی حشرات و حیوانات موذی و تکثیر آنها، از مهمترین مشکلات ناشی از دفع غیربهداشتی زباله هستند. که هر یک می توانند، آرامش و سلامت شهروندان را خطر مواجه کنند. یا بیماری ها کشنده و حتی مرگ و میر همگانی را در جامعه شیوع دهند(سعیدنیا،۱۳۸۲ : ۲۰).
۲-۱۲. مناطق مناسب برای دفن زباله
انتخاب زمین مورد نیاز و مناسب برای دفن زباله های شهری مهم ترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می شود که باید با دقت کافی و همکاری ادارات و موسساتی چون حفاظت محیط زیست، بهداشت محیط، شرکت های امور آب، سرجنگل داری، کشاورزی و

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید