تحقیق رایگان با موضوع محیط زیست، برنامه ریزی ناحیه ای، خدمات شهری، ساختمان سازی

دانلود پایان نامه

ه شهری جعفرآباد و آنالیز کردن آنها و درصدی از زبالههای بازیافت شده که در نهایت تبدیل به کمپوست بوده باشد و درصد اندکی باقیمانده که با تجزیه و تحلیل الگوهای متناسب بهداشتی و سازمان محیط زیست و شهرداری دفن و صورت میپذیرد.
۱- ۶.محدودیت ها و مشکلات تحقیق
در طی انجام مراحل مختلف تحقیق حاضر و برای رسیدن به هدف مشکلات مختلفی بر سر راه وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:
-کمبود داده های مورد نیاز در زمینه داده های هیدرولوژی و هواشناسی.
-کمبود تحقیقات و گزارشات در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و شهر جعفرآباد.
-قدیمی بودن عکسهای هوایی منطقه و عدم عکسبرداری جدید توسط سازمان نقشه برداری کشور.
۱-۷.موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد یکی از توابع شهرستان بیله سوار بوده و بعنوان یک شهر جدیدالتاسیس بوده و بخش جعفرآباد با تعدادی از قشلاقها و روستاهای اطراف بعد از استان شدن اردبیل و تبدیل شدن بیلهسوار به شهرستان به بخش مبدل گشت که از ضلع شمالی به کانال آبیاری جلگه مغان و از سمت غرب به قشلاق مصیب و از جنوب به ادولو قشلاقی محصور است. جاده آسفالته پارس آباد به بیله سوار و گرمی و اردبیل از مرکز شهر جعفرآباد عبور میکند. پس از تبدیل شدن جعفرآباد به بخش و تاسیس بخشداری و شهرداری اقدام به احداث طرح هادی با وضعیت موجود توسط موسسه عمران استانداری اردبیل در سال ۱۳۷۴ اقدام شد که پس از گذشت یک دهه علیرغم توسعه و خیابانکشی و احداث پارک محدودهی شهر چندین مرحله مورد بررسی مجدد قرار گرفته و افزایش یافته و با این افزایش محدوه علاوه بر افزونی جمعیت میزان حداقل تفکیکی واحدها نیز کاهش یافته و به ۲۰۰ متر میرسد که این نمایانگر توسعه روز افزون را در شهر همگام با ارائه خدمات بهینه از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و رفاهی و بهداشتی نمایان میسازد. شهر جعفرآباد در بستر نسبتاً کم شیب دشت مغان قرار گرفته است. وجود اراضی مستعد و حاصلخیز در این منطقه باعث رونق کشاورزی و کشت در اراضی پیرامونی شهر شده است.
بطور حتم تاریخچه شکل گیری بافت اولیه شهر جعفرآباد نیز در سال های ۱۳۲۷ با توجه به عوامل ذکر شده فوق می باشد نام اولیه این شهر روستای یوشان آباد بوده است یعنی جائیکه بوسیله یوشان آباد شده است، یوشان به زبان محلی به یک نوع گیاه اطلاق می گردد که اکثر مراتع جلگه مغان را در بر میگیرد و نقش ویژهای در تامین علوفه معطوف شد.
ابتدا یک شرکت دولتی بنام شیار برای اجرای برنامههای توسعه در دشت مغان تشکیل شد. مسئولان و مدیران این شرکت از مسیر رضی- قوشا و برزند خود را به منطقه دشت مغان میرسانند و در روستای کوچک یوشان آباد که بعدها شاه آباد نامیده شد، اسکان گزیدند. شرکت شیار برای رونق کشاورزی در این دشت احداث راه شوسه از اردبیل به مغان و ایجاد کانالهای آبیاری دشت از آب ارس را آغاز کرد.
نام این روستا بعد از عملیات اصلاح عمرانی که توسط شرکت های خارجی و داخلی در منطقه انجام گرفت به عنوان روستایی که با این سلسله عملیات آباد شده بود به شاه آباد تغییر نام یافت بعد از اصلاحات عمرانی فراوان در این منطقه، این آبادی پذیرای مهاجرین از نقاط مختلف شد. بطوریکه تعداد قابل توجهی عشایر در این آبادی سکنی گزیدند، بعد از انقلاب اسلامی بخاطر شهادت مردی از طایفه جلودارلو نام روستا به جعفرآباد تغییر نمود که در سال ۱۳۷۴ نیز این آبادی به نقطه شهری تبدیل گردید.
شکل ۱-۱-موقعیت جغرافیایی شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد به لحاظ قرارگیری در دشت مغان از موقعیت کشاورزی و دامپروری ویژهای برخوردار است. عمده زمینهای اطراف شهر به کشت گندم، جو و غلات اختصاص یافته است که در صد بالایی از اشتغال منطقه را به خود اختصاص داده است. اما درختکاری بجز بعنوان فضای سبز خانگی در حیاط منزل و پهنهای در قسمت جنوب غربی شهر (به عنوان پارک جنگلی مصنوعی ایجاد شده) پراکندگی وسیعی ندارد و به جز چند قطعه باغ مسکونی، پهنه ویژهای در سطح شهر قرار ندارد و باغداری در چند قطعه در بیرون شهر توسط باغداران احداث شده است.
اما شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین موهبت طبیعی که شهر از آن برخوردار است، همان ویژگی اراضی مناسب و حاصلخیز کشاورزی در اطراف شهر و منظرههای زیبای مزارع آن می باشد که در فصل آغازین سال بسیار بی نظیر میباشد.
محیط جغرافیایی و عناصر تشکیل دهنده آن که انسان اشکال مختلف زندگی خود را در دامان آن آغاز کرده است، در تمامی سطوح برنامهریزی، بستر و پایه تمامی مطالعات است. بدون شک استقرار و پیدایش و توسعه سکونتگاهها، بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است.
شکل ۱-۲: موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان
شکل ۱-۳: تقسیمات سیاسی شهرستان بیله سوار
۲-۱.پیشینه تحقیق
مسئله زباله نه تنها در شهر جعفرآباد مغان، بلکه در اکثر شهرهای کشور حتی در اقصی نقاط جهان یک مسله مهمی است و هزینههای قابل توجهی را به خود اختصاص داده چنانچه بطور متعارف یک چهارم هزینههای خدماتی را به خود اختصاص میدهد. لذا از گذشته تاکنون به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات بودهاند تا حداقل هزینههای اختصاص یافته به آن و کمترین تاثیرات منفی از آن را بر سلامتی افراد جامعه داشته باشد. بدین ترتیب تحقیقات زیادی در این زمینه شده است و همواره این تحقیقات به طور بسیار جدی در مراکز تحقیقاتی دنیا دنبال میشود که عناوین برخی از مقالات منتشر شده در این خصوص در کنفرانسها و مجلات معتبر بشرح زیر است.
– هادی تره باری، فرهاد اخوان لیمودهی، امین جعفرقلی، ” آلودگی کود کمپوست مخلوط حاصل از زباله های شهری و آثار نامطلوب آن برانسان”، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، ۱۳۸۹
– اکبر باغ وند، لیلا مشهدی میقاتی، “بررسی اثر دفن زباله در منطقه کهریزک بر آلودگی آبهای زیززمینی “، سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، ۱۳۸۸
– کامل محمودی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، “بررسی تاثیر زباله های خانگی بر محیط زیست روستایی (مورد: روستای گلتپه شهرستان سقز)”، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ۱۳۹۱
– ایرج اله دادی، غلامعباس اکبری، علی معماری، ابوالفضل ابراهیمی، ” اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک درمنطقه ورامین”، دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، ۱۳۸۴
– محمدرضا نظم الدینی، آذر فاریابی، رضا قازانچایی، ” تأثیر کمپوست حاصل از زباله های شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت”، سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، ۱۳۸۶
– فرشته الماسیان، علی رضا آستارایی،”تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر عملکرد و جزاء عملکرد گیاه گندم” دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، ۱۳۸۶
– داریوش یوسفی کبریا، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی ،” بررسی تغییراتpH خاک محل دفن زباله در اثر نفوذ شیرابه”، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ، ۱۳۹۰
۲-۲. برنامهریزی
کار گروهی، همکاری تخصصهای گوناگون به عنوان هماهنگ کننده(سرور،۱۳۸۴ :۴۶).
۲-۲-۱. برنامهریزی ناحیه ای
برنامه ریزی ناحیه ای گرچه الزاماً به عوامل غیر فضایی وابسته است، لیکن جنبه های فضایی عناصر یا پدیده فضایی، پایه واساس محتوای برنامه ریزی ناحیه ای را تشکیل می دهد. برقراری پیوند بین استقرار فضایی پدیده های کالبدی و شرایط اقتصادی-اجتماعی، بعد جدیدی از فعالیت برنامه ریزی ناحیه ای به شمار می رود. برنامه ریزی ناحیه ای متاثر از ارزشها و خواستهای جامعه است و در چهارچوب نظام ارزشی جامعه، معنی می یابد. با توجه به موارد مذکور، ناحیه، محل وقوع فعالیت است و محتوای اصلی آن را دو عامل فضا و فعالیت شکل می دهند(سرور،۱۳۸۴ :۴۵).
۲-۳. شهر
شهر فضایی پیچیده است که تمام اجزای آن به صورت سیستماتیک در ارتباط نزدیک با یکدیگر می باشند، به طوری که ایجاد اختلال در هر کدام از اجزای این مجموعه باعث ایجاد اشکال در کل سیستم می شود(نیرآبادی، ۱۳۹۱ : ۱).
شهر مجموعه ای است از پدیده های پیچیده که تمام اجزای آن به صورت سازمان یافته در ارتباط کامل با یکدیگر هستند، به طوری که ایجاد اختلال در هر کدام از اجزای این مجموعه، باعث ایجاد نارسایی در کل سیستم می شود، این بیانگر رابطه متقابل انسان و محیط است (مشکینی و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۴. مواد زاید جامد شهری
عبارت است از پسماندهای غذایی-ضایعات ساختمانی-خاکستر و مواد باقی مانده جامد قابل اشتغال و غیره قابل اشتعال مثل پلاستیک- چرم و منسوجات و چوب، شیشه، کاغذ و مقوا و مواد جامد و نیمه جامد ناشی از عملیات تصفیه آب (لجن و غیره) (فرهادی، ۱۳۷۸: ۴۲).
۲-۴-۱. زباله شهری
در نشریات و کتب از تعاریف و طبقه بندی های مختلفی برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد شهری استفاده شده است. تعاریف ارایه شده در زیر می تواند به عنوان یک راهنما برای شناسایی اجزاء مواد زاید شهری مورد استفاده قرار می گیرد(عبدلی، ۱۳۷۲ :۵۶).
الف)زایدات غذایی
به قسمت فساد پذیر زباله که معمولاً از زایدات گیاهی، تهیه و طبخ و یا انبار کردن مواد غذایی بدست می آید، اطلاق می شود. کمیت پسماند های غذایی در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می رسد پسمانده های غذایی مهمترین قسمت زباله است، چرا که از یک سر به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کود از آن (کمپوست) حائز اهمیت است. قابل ذکر است که میزان پسمانده های فساد پذیر در زباله های شهری ایران بین ۳۵ تا ۷۶ درصد گزارش شده است (مدیریت خدمات شهری، ۱۳۸۵ : ۵۰)
ب) آشغال
به قسمت فساد ناپذیر زباله بجز خاکستر آشغال گفته می شود. آشغال در زباله معمولاً شامل کاغذ، لاستیک، قطعات فلزی، شیشه، چوب و موادی از این قبیل می باشد. آشغال را می توان به دو بخش قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم کرد (مدیریت خدمات شهری، ۱۳۸۵ : ۵۰)
ج) خاکستر
باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی که برای مقاصد صنعتی، پخت و پز و یا گرم کردن منازل بکار می رود خاکستر گفته می شود (مدیریت خدمات شهری، ۱۳۸۵ : ۵۰)
د) زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی
به زایدات حاصل از تخریب ساختمان، تعمیر اماکن مسکونی، صنعتی، یا سایر فعالیت های ساختمان سازی اطلاق می شود.
و) زایدات ویژه
این

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید