تحقیق رایگان با موضوع دفن بهداشتی، مکان‌یابی، زیبایی شناسی، محیط زیست

دانلود پایان نامه

منابع طبیعی و نیز با تشریک مساعی شهرداری ها انجام شود. محل دفن بهداشتی زباله باید حداقل برای ۲۵ سال در نظر گرفته شده و در محدوده توسعه شهر نباشد. این امر هم از نظر ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمد کامیون های زباله کش و هم از نظر مسایلی که در اجرای عملیات در محل دفن مورد توجه است، حایز اهمیت است. انتخاب نوع زمین برای طراحی دفن بهداشتی زباله که هیچ آسیبی به محیط زیست پیرامون خود نداشته باشد و عملیات بهره برداری و نیز ابزار مورد نیاز تاثیر بسیار مستقیمی در این مورد دارد. فاکتورهای مهمی که در انتخاب محل دفن زباله باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :
– توجه با استفاده های آتی از زمین و توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهری
– فاصله محل دفن زباله از شهر معمولاً ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر برآورد می شود.
– دسترسی به محل دفن راه های ارتباطی موجود بایستی نزدیک بزرگراه ها باشد، مسئله ترافیک، … .
– فضای دفن بهداشتی زباله باید زمین مورد نیاز دفن بهداشتی زباله به علت تغییر جمعیت معمولاً برای یک دوره ۲۰ تا ۴۰ ساله در نظر گرفته شود.
– توجه به بهداشت و سلامت عمومی، توپوگرافی و دخایر حیاتی منطقه
– مطالعات هیدرولوژی و زمین شناسی جایگاه، قابلیت دسترسی به خاک پوشش مناسب و … (حلوایی، ۱۳۸۷ ، تارنمای تخصصی علوم زمین و کنترل آفات).
۲-۱۳.مقررات مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهری از نظر مسائل زیست محیطی
۲-۱۳-۱.درآمد
مشکل دفع مواد زاید جامد همواره و از سال‌های دور گریبان‌گیر بشر بوده است. شاید ساده‌ترین و ممکن‌ترین راه حلی که برای این معضل در ابتدا به نظر می‌رسد، تلنبار نمودن زباله در زمین‌های پست خارج از محدوده شهر و سپس سوزاندن آن و به منظور جلوگیری از آلودگی بود. مدت‌ها این روش بدون توجه به اثرات سوء آنی و آتی آن، به عنوان عملی‌ترین روش در نقاط مختلف جهان انجام می‌شود و کماکان نیز در برخی از کشورهای جهان انجام می‌گیرد، تا اینکه موضع‌گیری در برابر مشکلات و مسائل ناشی از دفع زباله در مکان‌های مذکور سبب شد تا در برخی کشورهای جهان زباله‌دان‌های رو باز به سرعت جای خود را به محل‌های دفن بهداشتی جدید دهند. از جمله مهمترین مشکلات دفن زباله و راه‌حل‌های مطرح شده جهت رفع آن می‌توان از مشکل دود و بو نام برد که منجر به منع سوزاندن زباله‌ها گردید: مشکل مربوط به حشرات، جوندگان، حفظ زیبایی محیط که موجب بکارگیری پوشش روزانه گشت: قابلیت احتراق و نشست زباله‌ها که به افزایش کوشش‌هایی جهت متراکم نمودن زایدات انجامید و در نهایت قابلیت آلوده‌سازی آب‌های سطحی و زیرزمینی که منجر به ایجاد خاکریز، پوشش روزانه، استر(liner) و سیستم‌های جمع‌آوری شیرابه گردید.
نتیجه نهایی این تغییرات و عوامل دیگر بود که تکامل قابل توجهی در مکان‌های دفع مواد زاید جامد بوجود آورد. با وجود این موضوع دفن بهداشتی در ایران مبحث جدیدی به شمار می‌آید چرا که در اکثر مناطق ایران کماکان زباله بصورت تلنبار، سوزاندن و در بهترین شرایط بصورت دفن غیر بهداشتی دفع میگردد. متاسفانه تلقی نادرست از دفن بهداشتی باعث شده است شهرداری‌ها که متولیان مدیریت مواد زاید جامد شهری می‌باشند صرفاً حفر یک گودال، قراردادن زباله در آن و پوشاندن آن با خاک را یک دفن بهداشتی بدانند، در حالی که دفن بهداشتی مواد زاید مقوله‌ای است دارای مراحل دقیق (اعم از انتخاب مکان و آماده‌سازی آن و بهره‌برداری از محل) که هر کدام نیاز به انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح دارند، در هر حال، نکته مهم این است که از دیدگاه اکثریت مردم یک محل دفن- چه برای مواد زاید شهری و چه مواد زاید خطرناک- تاسیسات منفی و نامطلوبی است و طرز تلقی مردم بویژه نسبت به مکان‌های دفنی که در مجاورت محل کار یا زندگیشان باشد، منفی است.
حتی به نظر می‌رسد که آگاهی از نیاز به یک سیستم دفع قابل قبول برای زایدات، علاقه شهروندان را چندان به داشتن و خواستن چنین چیزی برنیانگیزد و بخصوص در جوامع غربی اصطلاحاتی نظیر “نه در حیات خلوت من” (NIMBY)، مطلقاً هر جایی را نزدیک هر کسی نساز (BANANA)، نه روی سیاره زمین (NOPE) و … بیشتر مشکل‌ساز هستند. از این نظر انتخاب یک محل دفن و ارائه توجیه منطقی در ارتباط با فرآیند مکان‌یابی نیازی است که همواره احساس می‌شود، از سوی دیگر به لحاظ قانونی تنها وظیفه مهمی که در این رابطه به موجب تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بر عهده شهرداری‌های کشور نهاده شده است، تعیین محل‌های مخصوص تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آن و اطلاع آن- ضمن انتشار آگهی که عموم است. در این تبصره همچنین قید گردیده که محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شوند و رانندگان وسائط نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها (زباله‌ها) را فقط در محل‌های تعیین شد و تخلیه نمایند. لذا با توجه به مطالب یاد شده این مقاله با هدف پرداختن به اولین- و به قولی مهمترین- مرحله فرآیند دفن بهداشتی- یعنی مکان‌یابی- معیارها و ضوابط موثر در امر مکان‌یابی محل دفن مواد زاید جامد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۲-۱۳-۲.دسته بندی عوامل مؤثر در مکان‌یابی محل دفن
بطور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی کمترین ضرر را به وجود آورد. به جرأت می‌توان گفت که یک مکان‌یابی صحیح می‌تواند بیش از نیمی از نگرانی‌های موجود در یک محل دفن را مرتفع سازد. در جدول ۱ فهرستی از مجموعه مسائلی که در زمینه مکان‌یابی یک محل دفن وجود دارد، ارائه شده است.
جدول ۲-۱- مسائل مربوط به مکان‌یابی محل دفن زباله
معضل
نگرانی (موضوع)
خطر برای
مسیر
الف- آلودگی آب
۱- چاه‌ها
۲- نهرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و غیره
انسان (سلامت)
انسان (سلامت)
حیات آبخوان (Aquifer)
حیات گیاه
حیات جانور
آب زیرزمینی
آب سطحی
آب سطحی/ زیرزمینی
آب سطحی/ زیرزمینی
آب سطحی/ زیرزمینی
ب- آلودگی هوای محل
۱- بو
۲- مواد شیمیایی
۳- فیزیکی (گاز متان)
۴- سر و صدا
۵- گرد و غبار
۶- دود
۷- گازهای گلخانه‌ای
انسان (زیبایی شناسی)
انسان (سلامت)
گیاهان
انسان (انفجار)
گیاهان
انسان (زیبایی شناسی)
انسان (زیبایی شناسی- سلامت)
انسان (زیبایی شناسی – سلامت)
انسان (اقلیم جهانی)
جو
جو
جو
خاک سنگ یا جو
خاک سنگ
جو
جو
جو
جو
ج- تعارض با حیات وحش
۱- پرندگان
۲- حیوانات
انسان (رفت و آمد هواپیما، مزاحمت)
انسان
جو
تماس مستقیم
د- انتقال
۱-تصادفات
۲- سر و صدا
۳- گردو غبار
انسان (سلامت)
انسان (زیبایی شناسی)
انسان (زیبایی شناسی)
محور حمل و نقل
جو
جو
هـ- اجتماع
۱- زیبایی شناسی محل
۲- کاربری هماهنگ زمین
مالکان زمین مجاور
مالکان زمین مجاور
کاهش لذت زندگی
کاهش لذت زندگی
و- اقتصاد
۱- انتقال و ارسال زایدات
۲- هزینه کلی
۳- هزینه بهره‌برداری
۴- گنجایش و عمر
۵- ارزش زمین
۶- در دسترس مالیات دهندگان بودن پوشش
مالیات دهندگان
مالیات دهندگان
مالیات دهندگان
مالیات دهندگان
مالکان زمین مجاور
مالیات دهندگا
کاهش درآمد
کاهش درآمد
کاهش درآمد
کاهش درآمد
کاهش دارایی خالص
کاهش درآمد
این مشکلات به هر شکلی که باشد، تلاش برای رفع آنها به منظور رسیدن به اهداف ذیل صورت می‌گیرد.
۱- به حداقل رساندن خطر برای سلامت عموم در محل
۲- به حداقل رساندن تاثیرات منفی محل مورد نظر بر محیط زیست.
۳- محل مورد نظر بالاترین سطح خدمات را برای کاربران تجهیزات تسهیلات فراهم آورد.
۴- محل مورد نظر حداقل هزینه را برای کاربران تسهیلات دارا باشد.
البته همواره باید در نظر داشت که بسیار غیر محتمل است که محل تعیین شده، تمام نگرانیهای موجود را مرتفع سازد، در نتیجه باید یک محل در مقایسه با مکانهای دیگ مشخصات بهتری داشته باشد و سپس از ابزاری ویژه جهت تشخیص پراهمیت‌ترین آثار، به منظور هدفمند نمودن فرآیند مکان‌یابی، استفاده شود، یعنی صفات و خصوصیات مورد نظر از طریق به کارگیری روشهای خاصی اولویت بندی گردند. (جدول ۲)، در این زمینه استفاده از یک سری سؤالات کلیدی طبقه‌بندی شد، همانند آنچه در جدول ۳ فهرست گشته است، بسیار راهگشا خواهد بود.
جدول۲-۲- ترتیب تقدم گروهی و پدیده‌های ارزیابی مورد استفاده به منظور تمایز بین مکان‌ها
ردیف
گروه متقدم
درصد اهمیت
پدیده‌های مورد ارزیابی
۱
۲
۳
۴
۵
ایمنی و سلامت عمومی
محیط زیست طبیعی
محیط زیست اجتماعی
محیط زیست فرهنگی
هزینه اقتصادی
۴/۳۳
۴/۲۰
۵/۱۵
۴/۱۵
۲/۱۵
هیدرولوژی، هیدروژئولوژی
خدمات و ایمنی ترافیک و بهره‌برداری
بیوفیزیکی
کشاورزی
تاثیرات بر اجتماعات
تاسیسات جمعی
بو، گرد و غبار
سر و صدا
تاثیرات بصری
هماهنگی کاربری زمین
پدیده‌های تاریخی
باستان شناسی
دلار (ریال)
جدول۲-۳- برخی از سوالات با مکان‌یابی محل دفن
– کاربری فعلی زمین و ناحیه بندی محل پیشنهادی چیست؟
– کنترل دولت بر کاربری مجاز زمین در محل چگونه است؟
– توانایی دسترسی به محل چقدر است (مالک آن کیست)؟
– ملاحظات اقتصادی در ارتباط ا هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های کلی و راهبردی و قیمت زمینهای واگذار شده کدامند؟
– شرایط و نوع خاکهای محل چگونه است؟
– نهرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و منابع آبی که در آن نزدیکی وجود دارند و ممکن است بوسیله رواناب سطحی یا زیر سطحی تحت تاثیر قرار گیرند کدامها هستند؟
– کدام پارکها، فضاهای باز و تفرجگاههای عمومی در آن نزدیکی وجود دارد؟
– چه شرایط زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و زیر سطح ای بر آن مکان حاکم است و آیا هیچ نوع ناپایداری در بستر آن وجود دارد؟
– آیا خاک دارای ظرفیت تبادل یونی بالایی برای کاهش آلاینده‌ها میباشند؟
– آیا آبخوان‌های ویژه تغذیه در آن نزدیکی وجود دارند؟
– آیا آثار باستانشناسی و تاریخی در محل وجود دارند؟
– آیا گونه‌های گیاهی یا حیوانی در معرض خطر در محل (یا در نزدیکی محل) وجود دارد؟
– آیا تالابهایی در آن نزدیکی وجود دارند که تحت تاثیر قرار گیرند؟
– میزان نزدیکی به جاده‌های اصلی چقدر است؟ آیا محدودیتهای بار در جاده‌ها وجود دارد؟
– ملاحظات زیبایی شناختی در ارتباط با بو، سروصدا و غبار برای ساکنان مجاور چگونه است؟
– آیا فرودگاههایی در آن نزدیکی وجود دارند که از اجتماع پرندگان موجود در محل دفن تحت تاثیر قرار گیرند؟
– آیا آبخوان‌های محصور یا آزاد در

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید