بایگانی دسته: پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3772)

پیوست 1: برنامهنویسی43منابع و مراجع51چکیده انگلیسی53فهرست جدول هاعنوان و شماره صفحهجدول 1: برآورد خطای نوع اول برای k=3 جامعه نرمال مستقل برای روش های JKL، MJKL. ……………………………………………………………………………………………………………………… 31جدول 2: برآورد توان برای k=3 جامعه نرمال مستقل برای روش های JKL، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3777)

نتایج عددی 58نتیجه‌گیری 62پیوست الف) 63پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانه‌ای 63پیوست (ب) 65ذرات بیضی‌گون 65منابع و مآخذ 66چکیده انگلیسی67فهرست جداولعنوانصفحهجدول (2-1) مقدار عناصر قطبش‌پذیر در مرتبه‌ی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک کره با شعاع و پذیرفتاری … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله b (3773)

تحت عنوان بررسی ارتعاشات گرافن تکلایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی در تاریخ 30/ 06/1393 توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت. 1- استاد راهنمای پایان‌نامهدکتر حسن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ تحقیق b (3778)

2-2-6 سنتز مشتقات پیریمیدینی با کاتالیزور پالادیم…………………………………………………………………222-2-7 سنتز پیریمیدینها از طریق واکنش بسته شدن حلقه/ آزا-ویتینگ……………………………………………..222-2-8 سنتز پیریمیدین N-اکسیدها از طریق واکنش افزایش هسته دوستی………………………………………….232-2-9 سنتز مشتقات پیریمیدینی پر استخلاف، با شروع از دی اتیل مالونات………………………………………..232-2-10 سنتز پیریمیدینهای حاوی گروههای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان‌نامه b (3779)

7 – تکیه بر روی معلم محوری به جای دانش اموز محوری 8 – عدم شناخت دانش آموزان و توجه به مشکلات و ناراحتی ها و به طور کلی ناتوانی های روحی و جسمی دانش آموزان و احیانا کوشش در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3774)

3-2-3- آکواریومهای پرورش ماهی 243-2-4- ساخت جیره غذایی 243-2-5- آغاز دوره پرورش 24فهرست مطالبعنوان صفحه3-2-6- زیست سنجی 253-2-7- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب 253-2-8- تغذیه ماهیان 253-2-9- نمونه برداری 263-2-10- شاخصهای مورد مطالعه 263-2-10-1- شاخصهای رشد 263-2-10-1-1- افزایش وزن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله b (3780)

فصل اولطرح تحقیق1-1مقدمه نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله b (3775)

عنوان صفحهشغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبری:12ملاک های انتخاب شغل12استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل13بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل14فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل14عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل14جایگاه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان b (3781)

فصل اولطرح تحقیق1-1مقدمه نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق b (3776)

3- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید…………………………………….473- 11- تهیه 5- (2-مزتیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………………………..473- 12- تهیه تهیه 5-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………483- 13- روش عمومی تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال آزو…………………………………………493-14- تهیه 4-(2-(4-نیترو فنیل) دی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: