Author: 92

خنده در روان‌شناسی- قسمت 12

باشگاه خنده را اندازه گرفتیم متوجه شدیم که این میزان در 13% پایین تر از حد طبیعی ( م / 3001) ، در 67% در حد طبیعی ( م /5001 ـ 300) و در 20% بالای حد طبیعی ( م / 5001 ) بود. اعضایی که به بیماری های ریوی نظری برونشیت، آسم برونشی و Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 11

دارند. تمرین هوهوهاها شبیه به حرکت های کاپال باتی و سواش شودی یوگاست. بعدها این تمرین با دست زدن موزون همراه شد تا نقاط حساس دست به خوبی تحریک شوند. تمرین هوهوهاها همراه با دست زدن ، سه تا پنج بار در پایان هر نوبت خنده انجام می شود. ( مادان کاتاریا، 1390) تنفس عمیق Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 10

سرتاسر جهان وجود دارد. هر روز به شمار افرادی که به باشگاه های خنده می پیوندند و از منافع بی شمار آن بهره مند می شوند افزوده می شود. عمده ترین دلیل پرفایده بودن خنده این است که اعضا را در چارچوب ذهنی مثبت قرار می دهد و آنان را به انسان هایی مثبت اندیش Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 9

در حالی که ادای سر کشیدن لیوان را در می آورند، شروع به خندیدن می کنند. این حرکت چند بار دیگر تکرار می شود. ( مادان کاتاریا، 1390) خنده ی شیر این نوع خنده ی ویژه ، از حرکت یوگا موسوم به وضعیت شیر ، گرفته شده است. در این وضعیت ، دهان تا حد Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 8

شناسد و حتی اگر برنده هم باشیم در فرد احساس بازنده بودن پدید می آورد. رقابت، همه را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه و مقام، در اوج استرس نگاه می دارد. چون مردم قدر موفقیت های کوچکشان را نمی دانند، احساس ناخرسندی و ناکامی می کنند و به مصرف مواد مخدر ، قمار، Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 7

موفقيت گذرانيده باشد. و در هيچ يک از مراحل بيش از حد تثبيت نشده باشد. البته ديدگاه فرويد کمتر انساني متعارف به حساب مي آيد و هر فرد به نحوي از انحاء متعارف است. ( فروید، 1856) مفهوم سلامت روان در نظريه رواني اجتماعي و زيستي آدلر (1870) از ديدگاه آدلر سلامت روان يعني داشتن Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 6

تأثیر دارد.12. عقایدی که در کودکی آموخته ایم خواه عقاید مذهبی، خواه اخلاقی ، یا سیاسی می توانند راهنمای خوبی برای بزرگسالی باشند؛ حتی اگر تعصب آمیز یا افسانه ای باشند ( پروچاسکا، 1999) به نظر بک علت ناسازگاری های انسان، عمدتا افکار اتوماتیک او هستند که به صورت خطاهای شناختی ، عواطف و رفتارهای Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 5

مردان ا ز دفعه ی پیش بیشتر بود. اما فقط زنان در این شرایط شوخی ها را خنده دارتر می دانستند. ( leventhalan Mace. 1970) 2ـ 6 ـ رویکرد زبانشناختی چارچوب نظری این شیوه نگاه به شوخی های زبانی ، پدیده ای به نسبت جدید است. با وجود قدمت ابراز نظرهایی که در مورد شوخی Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 4

میانگین آن بالاتر از زنان است. اگر فواصل زمانی سکوت موجود در میان سیلابهای خنده در دامنه ای کم و زیاد شود، کماکان صدای آن طبیعی به نظر می رسد، و مهمتر از همه اینکه اگر نوار صدای خنده را از آخر به اول پخش کنیم، باز صدایش طبیعی می نماید. به بیان دیگر، صدای Read More

خنده در روان‌شناسی- قسمت 3

د تعامل و ارتباط بین افراد است. این مطلب همچنین توضیح می دهد که چرا کسی که احمقانه ترین جوک های گروه را می گوید همچنان عضو جذاب گروه باقی می ماند. ( نادری، 1388) 2ـ 3 ـ خنده از نظر علم روانشناسی: زندگی روزانه و حوادث و اتفاقاتش باعث ایجاد عکس العمل هایی در Read More

1 2 3 4