معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

پایان نامه رشته مهندسی معماری

گرایش : معماری

عنوان : طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

دانشگاه شیراز 

دانشکده هنر و معماری

 پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته ی مهندسی معماری- معماری

 طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

 استاد راهنما

دکتر محمد علی آبادی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 چکیده
محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می گردد که توسط انسان ها ساخته می شود. این محیط ها شامل ساختمان ها، امکانات و فضاهایی است که مردم در اطراف آنها زندگی می کنند. کودکان به عنوان بخش مهمی از اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط های ساختگی هستند. در کنارتوجهات دهه های اخیر به کودکان، بی تردید “پیمان نامه حقوق کودک” مهم ترین سند بین المللی درباره ی حقوق کودکان است. از اصول زیربنایی پیمان نامه مذکور، بها دادن به دیدگاه های کودکان (ماده 12) و حق مشارکت و آزادی مدنی (ماده 17-13) است که بیانگر لزوم مشارکت و مبانی نظری شهرها و فضاهای دوستدار کودک است.
 به دلیل حساسیت دوران پیش دبستانی در جهت شکل گیری پایه های تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعی در کودکان، بسیار ضروری است که آن ها دنیای اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند. لذا با رواج شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، رواج آپارتمان نشینی و کمبود شدید فضای بازی کودکان، تغییر در شیوه زندگی خانواده ها و رواج تک فرزندی و عدم حضور والدین در خانه به دلیل اشتغال و در نتیجه عدم ارتباط و تعامل کودک با والدین و خواهر و برادر، این نیاز مبرم و حیاتی کودک به مخاطره افتاده است. وجود نهادهای متعدد مختص کودکان در شهر، اگرچه لازم است اما کافی نیست لذا وجود مراکزی که به کودکان امکان مشارکت در مسائل مربوط به محیط های ساختگی شهر خود را داده و اجازه دهد که کودکان تعاملات اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند، ویژگی ضروری فضاهای شهری امروز است.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک و نهایتا معرفی راهکارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در شیراز، جهت پیشبرد شهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتلای اهداف آن است به طوری که مشارکت دادن کودکان در ایجاد محیط های ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان، بیشتر مد نظر معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.
کلید واژگان:  دوستدار کودک- مشارکت- تعاملات اجتماعی
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                        صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات . 2
1-2-هدف تحقیق. 3
1-3-اهمیت تحقیق. 5
1-4-پیشینه تحقیق. 6
1-5-گفتارهای پایان نامه . 9
1-6-مقدمه. 12
فصل دوم: کودکی و رشد
2-1-مقدمه 15
2-2-دیدگاه های فیلسوفان 16
2-2-1- تئوری پیش ساختگی. 16
2-2-2-جان آموس کمینیوس 16
 2-2-3-جان لاک . 17
2-2-4-ژان ژاک روسو . 17
2-2-5-فردریک ویلهلم فروبل 18
2-2-6-ماریامونته سوری 18
2-3-دیدگاه های روانشناسان. 18
2-3-1-نظریه ی روانی – جنسی فروید 18
2-3-2-نظریه ی روانی – اجتماعی اریکسون 19
2-3-3-نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا. 20
2-3-4-نظریه ی شناختی – رشدی پیاژه . 20
2-3-4-1-رشد حرکتی کودک 2 تا 6 سال 21
عنوان                                                                                                       صفحه
2-3-4-2-رشد عاطفی کودک 2 تا 6 سال 22
2-3-4-3-رشد اجتماعی کودک 2 تا 6 سال 23
2-3-4-3-1-اجتماعی شدن . 24
2-3-4-3-1-1-اجتماعی شدن در خانواده . 26
2-3-4-3-1-2-اجتماعی شدن در خارج از خانواده. 26
2-3-4-1-3-پرورش شایستگی های اجتماعی در کودکان 27
2-3-4-رشد شناختی کودک 2 تا 6 سال. 28
2-3-4-2-پرورش رشد شناختی 29
2-3-4-2-1-خلاقیت . 29
2-3-4-2-2-بازی. 31
2-3-4-2-1-1-رشد اجتماعی کودک در حین بازی 32
2-3-4-2-1-2-انواع بازی ها درکودکان 32
2-3-4-2-1-2-فایده های اجتماعی بازی 34
2-3-4-2-1-3-انواع زمین بازی کودک 34
2-4-آموزش و پرورش پیش از دبستان 38
2-4-1-کودکستان. 38
2-4-2-مهدکودک 40
2-4-3-تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در ایران 41
2-5-جمع بندی 42
فصل سوم: مبانی نظری
بخش اول:  تعریف دوستدار کودک. 44
3-1-مقدمه 44
3-2-تعریف کودک 45
3-3-ویژگی های کودک. 46
 3-4-کودک و نیازهای اجتماعی 47
3-5-کودک و زندگی جمعی در شهر . 49
3-6-کودک و حقوق شهروندی. 59
 3-7-کودک و شهرسازی. 59
3-8-یونیسف . 62
عنوان                                                                                                       صفحه
3-8-1-پیمان نامه حقوق کودک. 63
3-8-1-1-چگونگی ایجاد پیمان نامه. 63
3-8-1-2-چیستی  پیمان نامه . 64
3-8-1-3-ضرورت تدوین پیمان نامه 65
3-8-1-4-مفاد پیمان نامه حقوق کودک 65
3-9-شهر دوستدار کودک. 72
3-9-1-گرایش ها و الزامات شکل گیری شهر دوستدار کودک . 72
3-9-2-پیش زمینه های تئوریک و جریان تاریخی شکل گیری شهرهای دوستدار کودک 73
3-9-3-اساس نامه شهرهای دوستدار کودک. 74
3-9-4-تعریف شهر دوستدار کودک 75
3-9-5-دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک 77
3-9-6-شهر دوستدار کودک، ابعاد و مفاهیم 78
3-9-7-الگوریتم اجرا و تحقق پذیری شهر دوستدار کودک. 79
3-9-8-نقش یونیسف در اجرای شهرهای دوستدار کودک . 80
3-9-9-شروط لازم برای تحقق پذیری شهر دوستدار کودک. 80
3-9-9-1-مشارکت کودکان. 81
3-9-9-2-چارچوب حمایتی 81
3-9-9-3- راهبرد توسعه بر مبنای پیمان حقوق کودکان. 82
3-9-10- شبکه شهرهای دوستدار کودک اروپا. 82
3-9-11-چگونگی تاثیر محیط­های دوستدار کودک بر بهبود سلامت کودکان. 84
3-9-11-1- فعالیت 84
3-9-11-2- ایمنی و امنیت. 85
3-9-11-3-احساس مثبت از خود 85
3-9-12-تاریخچه 85
3-9-12-1-جهان. 86
3-9-12-1-1-شرایط کودکان در جهان. 86
3-9-12-1-2-حقوق کودک در جهان. 86
3-9-12-1-3-حقوق بشر و کودکان. 87
3-9-12-1-4-ابتکار عمل­های بین­المللی مرتبط با کودکان 87
3-9-12-1-5-سیر تحولی شکل گیری ایده  شهر دوستدار کودک 88
عنوان                                                                                                       صفحه
3-9-12-2-ایران. 89
3-9-12-2-1-روند رشد طرح شهر دوستدار کودک در ایران . 89
3-9-12-2-2-مصوبه شورای اسلامی شهرتهران 90
3-9-12-2-3-اولین توجه جدی وعملی به بحث دوستدار کودک در ایران. 93
3-9-12-2-4-انجمن های دوستدار کودک در ایران 94
3-9-12-2-5-شبکه ی دوستداران کودک در ایران 96
3-9-12-2-6-1-متن نظام نامه ی شبکه دوستداران کودک در ایران 96
3-9-12-2-6-2-اهداف شبکه دوستدار کودک 100
3-9-12-2-6-3-چالش‌های شبکه دوستدار کودک 101
3-9-12-3-جامعه دوستدار کودک چیست؟ . 101
3-9-12-4-ضوابط انتخاب جامعه دوستدار کودک 102
 3-9-12-4-1-روش اجرا. 102
3-9-12-4-2-فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا. 103
3-9-12-4-3- مدیریت پروژه 104
3-9-12-4-4- نتایج قابل حصول. 105
3-9-12-5-شیراز و دوستدار کودک 105
بخش دوم: شاخص های شهر دوستدار کودک
3-10-مهمترین اهداف شهر دوستدار کودک. 107
3-11-ویژگی های شهر دوستدار کودک 107
3-11-1-ویژگی های شهر دوستدار کودک از دید برنامه ریزی شهری 108
3-12-شاخص ها و معیارهای شهر دوستدار کودک در منابع علمی و پروژه های مختلف. 110
3-13-ویژگی شاخص ها براساس چارچوب اسمارت smart   111
3-14-معیارهای شهر دوستدار کودک از دیدگاه دریسکل 111
3-15-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس گزارش the ask the children. 113
3-16-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیق چاولا  و بارتلت 115
3-17-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس یک پژوهش دقیقترتوسط بارتلت . 117
3-18-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعات انجمن جلوگیری از سوءاستفاده
از کودکان 119
3-19-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پژوهش انجمن ARACY 119
عنوان                                                                                                       صفحه
3-20-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس شاخص های موسسه SCY . 121
3-21-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات انجمن وابسته به یونیسف
در فرانسه و انجمن ملی شهرداری های فرانسه. 121
3-22-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات لیزا هارلی. 122
3-23-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پروژه تحقیقاتی افریقای جنوبی 123
3-24-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعه مقایسه ای  تطبیقی از دو محله 123
3-25-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه طراحی شهری به منظور ایجاد محیط شهری
دوستدار کودک. 128
3-26-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک 131
3-27-ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی. 134
3-27-1-آسایش، ایمنی و امنیت . 134
3-27-2-پیوند با طبیعت . 135
3-27-3-جذابیت و تازگی . 136
3-27-4-خوانایی 136
3-27-5-دسترسی به امکانات . 137
3-27-6-وجود مؤسسات و فضاهای مرتبط با کودک 137
3-27-7-توجه به کودکان معلول. 138
3-28-جمع بندی 139
فصل چهارم: مشارکت
4-1-مقدمه 141
4-2-تعریف مشارکت. 142
4-3-ظهور چارچوب سیاسی جهانی: فراخوان برای مشارکت و عمل . 143
4-4-معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان 144
4-5-ابتکار عمل های بین المللی مرتبط 145
4-5-1-اجلاس زمین و دستور کار 21 145
4-5-2-اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر 145
4-5-3-شهرداران، حامیان کودکان. 145
4-5-4-نتایج مشارکت و همکاری بین کودکان . 146
4-6-محیط و مشارکت. 146
عنوان                                                                                                       صفحه
4-7-سطوح مشارکت نوجوانان. 147
4-8-مدرسه چگونه جایی است ؟ 149
4-9-عناصر کلیدی در حضور موثر کودکان در فضای اجتماعی پیرامون شان 153
4-10-سنگ بنای مدرسه ی فوق. 158
4-11-ضرورت مشارکت. 161
4-12-نحوه ی سودمندی مشارکت کودکان برای طراحی 163
4-13-کمک به مشارکت واقعی 164
4-13-1-تناسب سن 166
4-14-نقش فضا در ایجاد مشارکت بین کودکان . 168
4-15-جمع بندی 170
فصل پنجم: نمونه های مشابه
5-1-مقدمه . 172
5-2-پارک فرهنگی کودکان قاهره. 173
5-2-1-زمینه تاریخی منطقه 173
5-2-2-ویژگی های معماری منطقه 175
5-2-3-اهداف کلی پیشنهاد ساخت این مجموعه 176
5-2-4-هندسه ی کلی پارک فرهنگی کودکان قاهره . 177
5-3-مدرسه دست ساز بنگلادش 186
5-3-1-مشخصات کلی طرح 186
5-3-2-توضیحات 187
5-3-3-اهداف پروژه 187
5-3-4-ایده و طراحی 189
5-3-5-ساختمان سازی و تکنیک ها 190
5-3-6-اتمام و اتصالات 191
5-3-7-آموزش و استفاده از کارگران محلی. 193
5-3-8-نمونه ی طبیعی، انتقال، و پروژه های آتی. 194
5-3-9-دیپشیکا، بنگلادش 195
5-3-10-مشارکت شانتی بنگلادش e.v 195
5-4-مرکز اجتماعات کودکان، شهرسازان و روانشناسان بم 196
عنوان                                                                                                       صفحه
5-4-1-مقدمه 196
5-4-2-ملاحظات شهری و ملاحظات طراحی معماری 200
5-4-3-گزارش ارسالی دفتر یونیسف ایران. 203
5-5-جمع بندی. 205
فصل ششم: ارائه راهکار
بخش اول: معماری کودکانه. 208
6-1-مقدمه 208
6-2-نیازهای کودک در فضا بر اساس هرم مازلو 209
6-3-مفاهیم هندسی 211
6-4-طبیعت بستری برای رشد جسمی و فکری کودک. 212
6-5-کودک و محیط 214
6-5-1-تعاریف 215
6-6-نتایج مطالعات رفتار شناختی . 216
6-7-معیارها و ایده هایی برای برنامه ریزی و طراحی محیط های کودکان. 218
6-8-فراتر از استاندارها . 221
6-9-معیارهای طراحی محیط برای تحریک خلاقیت کودکان . 222
6-10-الزامات و توصیه هایی درباره ی طراحی فضاهای مختص کودک . 224
6-10-1-عوامل محیطی . 225
6-10-1-1-زمین 225
6-10-1-2-پوشش گیاهی. 227
6-10-1-3-تپه ها 228
6-10-1-4-آب 228
6-10-1-5-کفسازی 229
6-10-1-6-اختصاص مکان هایی برای استراحت . 229
6-10-1-7-کودکان معلول 229
6-10-1-8-تجهیزات بازی  . 230
6-10-1-9-تجهیزات بالا رفتنی . 230
6-10-2-فضاهای داخلی 231
6-10-2-1-محیطی با فضای کافی 231
عنوان                                                                                                       صفحه
6-10-2-2-اتاق همگانی . 231
6-10-2-3-طاقچه، گوشه، برآمدگی. 231
6-10-2-4-پله ها . 232
6-10-2-5-برجها، خانه های درختی و مکان های بالا 232
6-10-2-6-مبلمان کودک . 232
6-10-2-7-مکان خارجی در داخل . 232
6-10-2-8-فضاهای کوچک . 232
6-10-2-9-نما و فرم های آشنا     . 233
6-10-2-10-ورودی های دعوت کننده 233
6-10-2-11-درها . 233
6-10-2-12-تشخیص میزان نور متناسب با عملکرد فضا 233
6-10-2-13-راهروها 234
6-11-جمع بندی 234
بخش دوم: راهکارهای دوستدار کودک
6-12-مقدمه 236
6-13-هشت گام یا مرحله مشورت با کودکان. 237
6-14-ارائه راهکارهای طراحی فضاهای دوستدار کودک. 240
6-14-1-زیست محیطی. 240
6-14-1-1-عدم وجود آلاینده ها در محیط. 240
6-14-1-2-دسترسی به فضای سبز 241
6-14-1-3-دسترسی به خدمات اولیه 241
6-14-1-4-دسترسی به محیط های تفریحی و فعالیتی 241
6-14-1-5-کیفیت فضاهای عمومی. 241
6-14-1-6-محیط پایدار 241
6-14-1-7-حضور و ارتباط با آب. 242
6-14-1-8-امکان بازی با شن 242
6-14-1-9-آسایش اقلیمی. 242
6-14-2-کالبدی. 242
عنوان                                                                                                       صفحه
6-14-2-1-امنیت 242
6-14-2-2-تنوع. 243
6-14-2-3-جامع، یکپارچه 244
6-14-2-4-تشویق به مشارکت. 245
6-14-2-5-توجه به کودکان با نیازهای ویژه 246
6-14-2-6-آزادی حرکت. 246
6-14-2-7-تصرف (مالیکت و فردیت). 246
6-14-2-8-دسترسی به منابع اطلاعاتی 246
6-14-2-9-انعطاف پذیری. 246
6-14-2-10-اداره و کنترل مناسب. 246
6-14-2-11-پویایی. 246
6-14-2-12-ایجاد حس خوش آمدگویی. 247
6-14-2-13-جدابیت و تازگی. 248
6-14-2-14-محافظت در مقابل عوامل طبیعی . 248
6-14-2-15-نظم در فضا. 249
6-14-2-16-خوانایی 249
6-14-2-17-توجه به ابعاد بدن کودک در استفاده در فضا و تجهیزات. 250
6-14-2-18-نفوذپذیری. 250
6-14-2-19-صورت های مطلوب معمارانه. 250
6-14-3-اقتصادی – اجتماعی 254
6-14-3-1-اقتصادی. 254
6-14-3-1-1-عدم تبعیض و فراگیر بودن امکانات . 254
6-14-3-1-2-دسترسی به منابع اقتصادی. 255
6-14-3-1-3-حداقل هزینه‌ی در استفاده از فضا. 255
6-14-3-1-4-در نظر گرفتن منافع کودک در پرداخت هزینه. 255
6-14-3-2-اجتماعی 255
6-14-3-2-1-توجه به نیازهای بومی 255
6-14-3-2-2-مشارکت جمعی 255
6-14-3-2-3-فراگیر کردن آموزش 256
6-14-3-2-4-انسجام اجتماعی. 256
عنوان                                                                                                       صفحه
6-14-3-2-5-دید اجتماعی 256
6-14-3-2-6-طراحی فضا بر روی ساختارهای موجود جامعه و طبق ظرفیت موجود 256
6-14-3-2-7-امکان ایجاد فرصت هایی جهت حق مشارکت و آزادی مدنی. 256
6-14-3-2-8-سازگاری با زمینه های مختلف . 257
6-14-4-عملکردی 257
6-14-4-1-کودک محوری 257
6-14-4-2-ایجاد حس اعتماد، انصاف و عدالت. 257
6-14-4-3-مشارکت کودک در تمام مراحل. 257
6-14-4-4-ایجاد حس تعلق. 257
6-14-4-5-ایجاد حس احترام و ارزش. 258
6-14-4-6-احساس مثبت از خود 258
6-14-4-7-فعالیت. 258
6-14-4-8-ایجاد حس امید و شوق به زندگی 258
6-14-4-9-هویت 258
6-14-4-10-قدرت محلی و کنترل. 259
6-14-4-11-دسترسی مناسب. 259
6-14-4-12- افزایش توانایی کودک برای انتخاب. 259
6-14-4-13-یادگیری و توسعه. 259
6-14-4-14-فراتر از استانداردها. 259
6-14-4-15-مهیج و حمایتی. 259
6-14-4-16-امکان بقا و پیشرفت کودک در محیط 259
فصل هفتم: مکان یابی و مطالعات بستر طراحی
بخش اول: مطالعات عوامل طبیعی و اقلیمی. 261
7-1-موقعیت جغرافیایی. 261
7-1-1-استان فارس. 261
7-1-2-موقعیت شیراز. 262
7-1-3-بررسی اقلیمی شیراز. 263
7-1-3-1-دمای هوا 263
7-1-3-2-رطوبت نسبی. 263
عنوان                                                                                                       صفحه
7-1-3-3-بارندگی. 264
7-1-3-4-باد. 265
7-1-3-5-تابش خورشید 266
7-1-3-6-آسایش 266
7-1-3-6-1-آسایش در فضای داخلی 266
7-1-3-6-2-آسایش در فضای باز 267
بخش دوم: مکان یابی طرح 268
7-2-معیارهای مکان یابی بر اساس موارد ذکر شده . 268
7-3-معیارهای مکان یابی بر اساس راهنمای کاربردی سازمان یونیسف. 269
7-4-معیارهای مکان یابی نهایی طرح مورد نظر 270
7-5-سایت های پیشنهادی 271
7-6-مکان یابی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 272
 فصل هشتم: برنامه ریزی و طراحی
8-1-برنامه فیزیکی 275
8-1-1-کودک (کودک و والدین). 276
8-1-1-1-فضاهای بسته 276
8-1-1-1-1-آموزشی 276
8-1-1-1-2-خدمات آموزشی. 276
8-1-1-1-3-عمومی. 277
8-1-1-2-فضاهای باز. 277
8-1-2-بزرگسال (ارتباطات شهری). 278
8-1-2-1-آموزشی. 278
8-1-2-2-پژوهشی. 278
8-1-2-3-عمومی 279
8-1-3-فضاهای مشارکتی (اجتماعات و اشتراکات). 279
8-1-3-1-اداری. 279
8-1-3-2-خدماتی. 280
8-2-جمع کل متراژها 280
8-3-معرفی طرح. 281
8-4-مدارک طرح        290
تعداد صفحه :310
قیمت : 14700تومان

 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***