متفرقه

دانلود پایان نامه درباره: قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

  فهرست: عنوان                                                                                                                                                                                       صفحه چکیده. 1 مقدّمه 2 سوالات تحقیق 3 فرضیات. 3 اهداف تحقیق 4 فصل اول: کلیات تحقیق

Read more
متفرقه

پایان نامه ارشد درباره:تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

پایان نامه رشته :فرماندهی و مدیریت عنوان : تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد

Read more