رشته حسابداری

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات کرمانشاه دانشکده‌ی علوم انسانی-گروه حسابداری پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.»گرایش: حسابداری عنوان:مطالعه

Read more
رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                                                  واحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی (پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

Read more