خنده در روان‌شناسی- قسمت 9

دانلود پایان نامه

در حالی که ادای سر کشیدن لیوان را در می آورند، شروع به خندیدن می کنند. این حرکت چند بار دیگر تکرار می شود. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی شیر
این نوع خنده ی ویژه ، از حرکت یوگا موسوم به وضعیت شیر ، گرفته شده است. در این وضعیت ، دهان تا حد ممکن باز و زبان کاملا بیرون آورده می شود، چشم ها کاملا از حدقه بیرون می زند، انگشتان دست ها مانند پنچه های شیر از هم باز می شود و پس از غریدن همچون یک شیر، خنده از ته دل سر داده می شود.
خنده ی شیر، ورزش خوبی برای عضله های چهره زبان و گلوست این نوع خنده خودداری و کمرویی را از بین می برد و برای تقویت عضله های گلو بسیار مفید است. همچنین گردش خون در غددی تیروئید را تسهیل می کند.
خنده ی بی صدا
در این نوع خنده، اعضا دهانشان را کاملا باز می کنند، به چهره ی هم خیره می شوند، شکلک های مختلف در می آورند، کف دستشان را به یکدیگر نشان می دهند و همراه با تکام دادن سر و گاهی دست ها ، بدون هیچ صدایی می خندند. خنده ی بی صدا باید همچون خنده های طبیعی با حرکت سریع عضله های شکم انجام شود نه با درآوردن یک صدای هیس طولانی و ساختگی. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی زمزمه گونه با دهانی بسته
در این نوع خنده دهان بسته است و اعضا می کوشند با درآوردن صدایی زمزمه گونه که ارتعاش آن در جمجمه ی سر احساس می شود بخندند. در حین اجرای این نوع خنده می توانید برای تحریک یکدیگر با نگاه کردن به چهره ی هم اداهای مختلف درآورید، با یکدیگر دست دهید یا حالت های بامزه ی دیگری به خود گیرد. برخی به این نوع خنده، خنده ی کبوتر نیز می گویند. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی نشاط
این نوع خنده بسیار جالب است، زیرا با نشاط زیادی همراه است. تمام اعضا چند متر عقب تر می روند تا دایره بزرگ تر شود؛ سپس با فرمان رهبر گروه، با درآوردن صدای طولانی آآـ آآ… … در حالی که دست هایشان را بالا نگاه داشته اند به جلو حرکت می کنند و وقتی به مرکز دایره می رسند دست هایشان را در هوا تکام می دهند و از خنده می ترکند. پس از پایان خنده به جای اول خود باز می گردند و در بار دوم با درآوردن صدای اُـ اُ … از خنده می ترکند. به همین ترتیب در بار سوم و چهارم با درآوردن صدای ای ـ ای ای .. و او ـ اواو … به تمرین این خنده می پردازند. بسیار دیده شده که مردم با تمرین این خنده مثل بچه ها رفتار می کنند و از شادی در پوست خود نمی گنجند. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی گفت و گوی تلفنی
این خنده که به خنده ی تلفن همراه نیز معروف است، بسیار جالب و نشاط بخش است. اعضا ، یک گوشی تلفن خیالی را دم گوششان نگاه می دارند و با درآوردن اداهای گوناگون، در میان دیگران قدم می زنند، با هم رو در رو می شوند و می خندند، چنان که گویی از گفت و گوی تلفنی لذت می برند.
خنده ی گفت و گوی تلفنی را در دو گروه نیز می توان انجام داد. دو گروه مقابل هم قرار می گیرند و با فرمان رهبر گروه، گوشی به دست و در حال خندیدن به طرف گروه مقابل حرکت می کنند. در صورت لزوم، دو گروه می توانند دوبار از میان هم عبور کنند و به جای خود باز گردند. هنگام عبور، اعضا باید به چهره ی یکدیگر نگاه کنندو بخندند. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی بگو مگو
این نوع خنده، نوعی خنده ی رقابتی بین دو گروه است. اعضا به دو گروه تقسیم می شوند، با فاصله ای کوتاه در برابر هم می ایستند و با نگاه کردن به چهره ی هم در حالی که انگشت اشاره ی شست شان را به سمت گروه مقال نشانه گرفته اند، شروع به خندیدن می کنند. معمولا خانم ها در یک گروه و آقایان در گروه دیگر قرار می گیرند. این نوع خنده نیز بسیار لذت بخش و هیجان انگیز است. ( مادان کاتاریا، 1390)

خنده ی پوزش خواهی و بخشش
بلافاصله پس از خنده ی بگو مگو، نوبت به خنده ی بخشش می رسد. پیامی که پشت این خنده نهفته آن است که وقتی با کسی دعوا و مرافعه می کنی باید از او پوزش بخواهی و طلب بخشش کنی. برای اجرای این خنده، اعضا نرمه ی هر دو گوششان را با دست می گیرند، روی زانوان خم می شوند و می خندند. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی تدریجی
این خنده در پایان جلسه انجام می شود. از اعضا خواسته می شود به رهبر گروه نزدیک تر شوند و همراه با او به تدریج بخندند. رهبر گروه لبخندی بر لب جاری می سازد و به تدریج لبخند را به نیشخند تبدیل می کند. کمک کم شدت خنده بیشتر و بیشتر می شود تا این که همه از خنده می ترکند. این کار یک دقیقه ادامه می یابد. این نوع خنده بسیار نشاط بخش و مسری است. ( مادان کاتاریا، 1390)
مدل جدید 15 گامی جلسه ی خنده درمانی
مدت زمان : حداکثر 20 تا 25 دقیقه. هر نوبت خنده باید 30 تا 40 ثانیه طول بکشد و به دنبال آن تمرین هوهو هاها کردن را همراه با دست زدن انجام دهید. پس از هر نوبت خنده دو نفس عمیق بکشید.
گام 1 : دست زدن با آهنگ 2ـ 1 … 3 ـ 2ـ 1 همراه با گفتن هوـ هو .. ها ـ ها ـ ها.
گام دوم: تنفس عمیق به شیوه ی دم گرفتن از راه بینی و بازدم طولانی از راه دهان. ( 5 بار)
گام 3 : نرمش و حرکت های کشش گردن و شانه ها ( هر کدام 5 بار)
گام 4: خنده از ته قلب
گام 5 : خنده ی سلام و احوال پرسی ( روش غربی)
گام 6 : خنده قدردانی
گام 7: خنده یک متری
خنده شیوه قهوه ( جانشین خنده ی یک متری ) ( 4 بار)
گام 8: خنده ی بی صدا
گام 9 : خنده ی زمزمه گونه با دهان بسته
گام 10 : خنده نشاط
گام 11 : خنده شیر
گام 12: خنده گفت و گوی تلفنی
گام 13 الف ) خنده بگو مگو
گام 13: ب) خنده ی پوزش خواهی و بخشش
گام 14 : خنده تدریجی
گام 15 : خنده دل به دل ( خنده ی صمیمیت )
پایان جلسه : سردادن شعار باشگاه خنده:
« من شادترین انسان روی زمین هستم » ب ع ع ل ل ه .
« من سالم ترین انسان روی زمین هستم» ب ع ع ل ل ه.
« من عضو باشگاه خنده هستم » ب ع ع ل ل ه.
نکته ی مهم : در پایان هر جلسه اعضا باید مدت یک دقیقه با بستن چشم ها و بلند کردن دست ها به سوی آسمان برای برپایی صلح و آرامش در جهان دعا کنند. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده ی دل به دل ( خنده ی صمیمیت)
این خنده را باید پس از همه انجام داد. اعضا کمی نزدیک تر می آیند، دستان یکدیگر را در دست می گیرند و با نگاهی مهربان به چشمان هم ، می خندند. اگر دوست داشته باشند می توانند هنگام خندیدن دست هم را بفشارند یا همدیگر را در آغوزش بگیرند. این خنده به خنده ی صمیمیت نیز موسوم است. در جوامع بسته، خانم ها و آقایان این تمرین را جداگانه انجام می دهند. ( مادان کاتاریا، 1390)
پایان جلسه
در پایان جلسه، سه شعار با صدای بلند سر داده می شود. رهبر گروه فریاد می زند « من شادترین انسان روی زمین هستم» ، آن گاه همه دست ها را بالا می برند و در پاسخ فریاد می زنند ب ع ع ل ل ه .
« من سالم ترین انسان روی زمین هستم » ب ع ع ل ل ه.
« من عضو باشگاه خنده هستم » ب ع ع ل ل ه .
پس از سردادن این شعارها همه دست هایشان را رو به آسمان بلند می کنند، چشمانشان را می بندند و برای برقراری صلح و ارامش در جهان سی ثانیه تا یک دقیقه در دلشان دعا می خوانند. ( مادان کاتاریا، 1390)
مدی تیشن خنده
در تمرین های یوگای خنده ، کوشیده می شود در یک گروه شروع به خنده کنند. اما مدی تیشن خنده حالتی ذهنی است که در آن هیچ تلاشی برای خندیدن نمی شود، بلکه خنده همچون چشمه ای از وجود می جوشد. برای رسیدن به مرحله ی مدی تیشن خنده، فرد باید روی زمین بنشیند و بر تمرین های تنفسی تمرکز کند. سپس باید آرام بنشیند و با دیگران تماس چشمی برقرار کند تا خنده آرام آرام و خود به خود پدید آید .
مدی تیشن خنده را در محیط های باز نمی توان انجام داد. بلکه به اتاقی ساکت نیاز است تا بتوان بدون مزاحمت دیگران چند صباحی در آرامش فرو رفت. ( مادان کاتاریا، 1390)
نرمش گردن و شانه ها
ممکن است پس از پایان نخستین دور برخی احساس خستگی کنند، پس بهتر است پیش از شروع دومین دور، با انجام دادن چند نرمش گردن و شانه ها فرصت کوتاهی برای استراحت اعضا فراهم ساخت. این نرمش ها به این دلیل در برنامه ی خنده درمانی گنجانده شده اند که پس از 40 سالگی ، خشکی و گرفتگی عضله های گردن و شانه ها، عمومی ترین ناراحتی هایی هستند که بیشتر اعضا از آن شکایت دارند. ( مادان کاتاریا، 1390)
ورزش عضله های چهره
ورزش های بسیار اندکی وجود دارد که مخصوص عضله های چهره طراحی شده باشد. این در حالی است که به دلیل اخم و تخم های همیشگی، در صورت ما چین و چروک می افتد.
تمرین انواع گوناگون خنده در باشگاه های خنده با شادابی عضله های چهره کمک می کند. خندیدن ، خون بیشتری به رگ های چهره می رساند و صورت ما را گلگون می کند. فعال شدن عضله های چهره باعث ترشح اشک از غدد اشکی در چشم ها می شود که در نتیجه آن ، پرده ی نازک از اشک در جشمان ما تشکیل می شود. ( مادان کاتاریا، 1390)
ورزشهای دیگر
پس از پایان جلسه ی خنده درمانی، اعضایی که وقت دارند به انجام دادن ورزش هایی برای تقویت چشم، تمرین های تنفسی یوگا و خواندن مانترا ( ورد) می پردازند. امروز باشگا های خنده بسیار پر کار شده اند تا آنجا که برخی از آنان گذشته از خنده درمانی ، دوره هایی برای آموزش یوگا، مراقبه ، فشاردرمانی و جلسه های بحث و گفت و گو در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی برگزار می کنند. تمام این ها به دلیل وجود زمینه ی مشترک ، یعنی باشگاه خنده، امکان پذیر شده است. ( مادان کاتاریا، 1390)
ورزش گردن
امروزه شکایت از درد گردن بسیار شایع است، زیرا به دلیل استرس شدید، قرار دادن گردن در وضعیت های ناجور استفاده از رختخواب های نرم و بالش های زیاد، عضله های گردن و اطراف شانه، پیوسته دچار تشنج می شوند. از آنجا که تمام اعصاب اصلی و نخاع شوکی با عبور از گردن ، کل بدن را پوشش می دهند، دانش یوگا اهمیت زیادی برای ورزش گردن قائل است. همچنین از آنجا که رگه های اصلی خون با عبور از گردن به مغز که حیاتی ترین عضو بدن است خون می رسانند، می توان گفت که گردن نقش پلی میان بدن و مغز را ایفا می کند.
در باشگاه های خنده در میان انواع گوناگون خنده برخی نرمش های گردن انجام می شود . با خم کردن گردن به چپ و راست کشش لذت بخشی برای چند ثانیه ی کوتاه ایجاد می شود.
توجه : افراد مسنی که هنگام انجام دادن نرمش گردن احساس سرگیجه و ناراحتی می کنند، باید با پرهیز از انجام دادن نرمش گردن، به پزشک متخصص مراجعه کنند. بسیاری از مبتلایان به درد مهره ی گردن از نرمش گردن نفع زیادی برده اند، زیرا تمرین گروهی باعث پیگیری همیشگی تمرین ها می شود. ( مادان کاتاریا، 1390)
خنده درمانی برای چه کسانی نامناسب است؟
از زمان آغاز به کار باشگاه های خنده ، شماری از مردم ، به ویژه بیماران قلبی و کسانی که به عمل جراحی بازتن داده اند، در سایه ای از شک و تردید در مورد آثار و عوارض جانبی آن از این حرکت استقبال کرده اند. خوشبختانه در تاریخچه ی جنبش یوگای خنده حتی یک مورد پیشامد ناگوار وجود نداشته است. اما برای خندیدن و خنداندن دیگران، به خود فشار وارد می کنند که باعث ایجاد تنش و افزایش فشار داخل شکمی می شود. برخی برای کسب منافع بیشتر، زور می زنند و با وارد آوردن فشاری مضاعف خنده هایی پر زور سر می دهند. اگر در بین اعضای باشگاه خنده افرادی وجود داشته باشند که به بیماری های پنهان بدون نشانه های آشکار مبتلا باشند، این فشارها ممکن است خطر آفرین باشد. ( مادان کاتاریا، 1390)
فتق
به بیرون زدگی امعا و احشا داخلی ( بخش های مختلف روده به ویژه روده ی کوچک ) از دیواره ی سست شده ی عضله های شکم فتق می گویند. بخش سست شده در کسانی که به عمل جراحی شکم تن داده اند محل برش است.
افزایش متوالی فشار داخل شکمی ممکن است منجر به بروز فتق شود. نوع دیگری از فتق در کشاله ی ران رخ می دهد. در این حالت، امعا و احشا داخلی در اثر سرفه ، عطسه و خنده از مجرای کشاله ی ران بیرون می زند و برآمدگی ایجاد می کند. سالمندان به دلیل سستی عضلاتشان، بیشتر از دیگران مستعد این نوع از فتق هستند همچنین کسانی که به دلیل ابتلا به آسم به برونشیت مزمن، پی در پی سرف می کنند باید بسیار مراقب باشند، زیرا آمادگی بیشتری برای بروز فتق دارند. مبتلایان به گشادی پروستان که هنگام ادرار کردن ناچارند فشار زیادی وارد کنند و کسانی که به پیوست مزمن مبتلا هستند نیز مستعد فتق می باشند.
همچنین ممکن است امعا و احشا داخلی به کیسه ی بیضه فشار وارد کند و باعث برآمدگی آن شود. یکی دیگر از محل های شایع فتق حفره ی شکم است. برخی در کودکی دچار فتقی کوچک در حفره ی شکم می شوند که بعدها پیشرفت می کند و اندازه ی آن بزرگ تر می شود.
اگر کسی هنگام خندیدن جایی از بدنش ورم کند یا احساس ناراحتی کند باید به جراح عمومی مراجعه کند. مستعدترین افراد کسانی هستند که پی در پی سرفه می کنند یا دچار گشادشدگی پروستات و یبوست مزمن هستند.
اگر در یک طرف از بدن فتق وجود داشته باشد، ممکن است طرف دیگر بدن نیز دچار فتق شود. بهترین کار این است که برای معاینه، مرتب به پزشک مراجعه شود و هنگام خندیدن فشار زیادی وارد نسازند. ( مادان کاتاریا، 1390)
بواسیر پیشرفته
کسانی که مبتلا به بواسیر با خونریزی شدید هستند یا کسانی که در مرحله ی برآمدگی بواسیر قرار دارند نباید در جلسه ی خنده درمانی شرکت کنند، زیرا ممکن است افزایش فشار داخل شکمی وضع آنان را بدتر کند. این بیماران می توانند پس از درمان یا عمل جراحی به باشگاه های خنده بپیوندند. ( مادان کاتاریا، 1390)
بیماری های قلبی همراه با درد سینه
بیماران مبتلا به آنژین صدری نباید بدون مشورت با پزشک یا متخصص قلب در جلسه ی خنده درمانی شرکت کنند. اما آن دسته از بیماران قلبی که با مصرف داروی حالشان خوب است و بیمارانی که سابقه ی حمله قلبی دارند و تست استرشان در محدوده طبیعی است می توانند بدون هیچ نگرانی در جلسه ی خنده درمانی شرکت کنند. حتی کسانی که عمل جراحی باز انجام داده اند، اگر تست استرشان عالی باشد می توانند در باشگاه خنده عضو شوند.
روی هم رفته، اگر مجاز به پیاده روی طولانی تا مدت 45 دقیقه باشید می توان در جلسه ی خنده درمانی شرکت کرد. پس از پشت سرگذاشتن یک حمله ی قلبی یا عمل جراحی باز بهتر است از شرکت در جلسه ی خنده درمانی خودداری شود. ( مادان کاتاریا، 1390)
عمل های جراحی
اگر به تازگی یک عمل جراحی عمده، به ویژه در ناحیه شکم انجام شده باشد، برای پرهیز از خطر باید تا سه ماه در جلسه ی خنده درمانی شرکت نکنند. در مورد اخیر، باید از پزشک جراح اجازه گرفته شود. ( مادان کاتاریا، 1390)
افتادگی رحم
در برخی از خانم ها پس از سن 40 سالگی ، در نتیجه شل شدن رباط های محافظ، رحم فرو می افتد و در قسمت پایین شکم ناراحتی ایجاد می کند. یکی از نشانه های این افتادگی ، بی اختیاری ادرار هنگام سرفه یا عطسه کردن و خندیدن است. این خانم ها باید تا زمان درمانی بیماری شان از شرکت در جلسه ی خنده درماین خودداری کنند. ( مادان کاتاریا، 1390)
بارداری
در صورت افزایش متوالی فشار داخلی شکمی در درصد اندکی از خانم های باردار احتمال سقط جنین وجود دارد؛ بنابراین آنان باید تا زمان به نتیجه رسیدن پژوهش هایی که در مورد آثار خنده بر بارداری در حال انجام گرفتن است، در جلسه ی خنده درمانی شرکت نکنند. ( مادان کاتاریا، 1390)
سرماخوردگی شدید و آنفولانزا
عفونت های ویروسی شدید بسیاری مسری اند و اگر کسی که دچار این عفونت هاست بخندد، ممکن است عفونت را از راه پخش کردن آب دهانش در هوا به دیگران منتقل کند. بنابراین در صورت ابتلا به سرماخوردگی باید تا یک هفته از شرکت در جلسه ی خنده درمانی خودداری شود. خبر خوب این است که به تازگی پژوهش هایی در مورد اعضای باشگاه های خنده انجام گرفته که نشان می دهد شرکت منظم در جلسه خنده درمانی با افزای مقاوم غشای مخاطی مجاری تنفسی فوقانی، ابتلا به سرماخوردگی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. ( مادان کاتاریا، 1390)
جلوگیری از شیوع بیماری سل
در کشور هند بیماری سل بسیار شایع است و خنده درمانی گروهی می تواند باعث گسترش برخی از انواع این بیماری شود. بنابراین رهبر گروه باید مراقب اعضایی که بیش از ده روز متوالی سرفه می کند باشد. در چنین مواردی پرتونگاری از سینه، آزمایش بزاق و خون برای پیش گیری از احتمال بروز سل توصیه می شود.
تاکنون در میان چند صد هزار اعضای باشگاه خنده در سراسر کشور هند، حتی یک مورد ابتلا به سل گزارش نشده است. اما نمی توان به سادگی از کنار این مسئله بگذریم و مراقبت بهداشتی لازم را به عمل نیاورد. اکیدا توصیه می شود کسانی که خلط بالا می آورند، به ویژه مبتلایان به برونشیت مزمن، آسم و سیگاری ها، هنگام خندیدن یک دستمال جلوی دهان خود بگیرند. ( مادان کاتاریا، 1390)
ناراحتی های چشمی
همه مبتلایان به تراخم ( فشار شدید درون چشمی ) با سابقه ای از خونریزی چشمی ویروسی یا معقول باید پیش از شرکت در جلسه ی خنده درمانی از یک متخصص چشم نظر خواهی کنند. ( مادان کاتاریا، 1390)
ناراحتی های دیگر
کسانی که بدون هیچ سابقه ی بیماری با شرکت در جلسه خنده درمانی احساس ناراحتی می کنند، باید برای ادامه ی شرکت در این جلسه ها با پزشک مشورت کنند. اگر پای بیماری خاصی در میان نباشد، به احتمال زیاد روش های اجرای تکنیک های خنده نادرست است. ( مادان کاتاریا، 1390)
منافع خنده
امروز که از زمان آغاز به کار نخستین باشگاه خنده بیش از 8 سال می گذرد ، تقاضاهای روزافزونی برای گشایش چنین باشگاه هایی در هند و

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.